Honory doctorates 2002

Prof. dr. I.J. (Ieb) Brugmans

Erepromotor prof. dr. H.F.M. van den Eerenbeemt - 1977 – Faculteit Sociale Wetenschappen

Izaak Johannes Brugmans (Groningen, 1896 – Den Haag, 1992) was een Nederlands historicus. Hij studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Prof. dr. I.J. Brugmans

Na zijn kandidaatsexamens Letteren en Rechten en het doctoraalexamen Staatsrecht promoveerde hij op 22 november 1925 bij professor David van Embden op het proefschrift De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870). Van dit proefschrift verscheen in 1929 een tweede druk en tussen 1958 en 1978 werd het nog negenmaal herdrukt.

Van 1923 tot 1929 was hij verbonden aan het bureau voor statistiek van de Gemeente Amsterdam en van 1929 tot 1940 aan het Departement van Onderwijs en Eredienst in het toenmalige Nederlands-Indië. Hier werkte hij vanaf 1939 aan de oprichting van een letterenfaculteit te Batavia (het huidige Jakarta). Bij de opening in 1940 werd hij voorzitter van de faculteit en hoogleraar in de algemene geschiedenis. Van 1942 tot 1945 verbleef hij in een jappenkamp.

In 1947 werd Brugmans benoemd tot hoogleraar Economische geschiedenis aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. In september 1967 ging hij met emeritaat, de titel van zijn afscheidsrede was ‘Clio en de computer’.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.