Honory doctorates 2002

Prof. dr. J.M. (Jan) Kerkhofs

Erepromotor prof. dr. J.A.M. Berghman - 1992 – Faculteit Sociale Wetenschappen

Jan Kerkhofs (Hasselt, 1924 – Heverlee, 2015) was een Belgische jezuïet die na het kleinseminarie filosofie, theologie en politieke en sociale wetenschappen studeerde. Van 1959 tot 1989 was hij hoogleraar theologie en sociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Prof. dr. J.M. Kerkhofs s.j.

Kerkhofs behoorde tot de progressieve vleugel in de theologie. Zo was hij voorstander van gehuwde priesters en was medeoprichter van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), dat zich opstelde als een overleg- en inspraakorgaan van leken binnen de Kerk in Vlaanderen.

Hij nam in de jaren ’70 het initiatief tot de oprichting van de Stichting voor het Europese Waardenonderzoek (European Values Study), waarbij ook de Tilburgse hoogleraar Ruud de Moor een belangrijke rol speelde. Het onderzoek – waarvoor het eredoctoraat werd verleend - was gebaseerd op enquêtes die representatief waren voor ongeveer 600 miljoen volwassenen. De resultaten vonden niet alleen een neerslag in een zeventigtal boeken en honderden artikels, maar ook in colloquia voor multinationals, voor de bisschoppenconferenties van Europa en de Verenigde Staten en voor leidinggevenden van de Europese Christendemocraten. Het EVS-onderzoek toonde de snelle achteruitgang aan van kerkelijkheid en geloofspraktijk in het naoorlogse West-Europa.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.