Honory doctorates 2002

Dr. J.W. (Jan) de Pous

Erepromotor prof. dr. Th.A. Stevers - 1977 – Faculteit Economische Wetenschappen

Jan Willem de Pous (Aalsmeer, 1920 – Den Haag, 1996) was een Nederlands politicus van de Christelijk-Historische Unie (opgegaan in het CDA). De Pous was minister van Economische Zaken, die zeer ingesteld was op het bereiken van consensus (zijn bijnaam was ‘Jan Compromis’).

Dr. J.W. de Pous

Hij werd na een lectoraat aan de VU op relatief jeugdige leeftijd lid van de Raad van State. Als minister van Economische Zaken (1959-1963) in het kabinet-De Quay stond hij mede aan de wieg van de invoering van de vrije loonpolitiek. Zijn beleid in deze werd begunstigd door een hoogconjunctuur en de vondst van aardgas.

Na zijn ministerschap was hij ruim twintig jaar voorzitter van de SER, waarbij hij van linkse partijen het verwijt kreeg te veel nevenfuncties te hebben bij het bedrijfsleven. De Pous vond dat die commissariaten nodig waren om voeling te houden met de maatschappij. De lijst van nevenfuncties beperkte zich niet tot het bedrijfsleven, maar varieerde van voorzitter van het Algemeen Haags Comité tot lid van de raad voor predikantspensioenen.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.