Honory doctorates 2002

Mr. J. (Jo) Van der Hoeven

Erepromotor prof. dr. Ernst Hirsch Ballin - 1987 – Faculteit Rechtsgeleerdheid

Johannes (Jo) van der Hoeven (Amsterdam, 1916 – 2001) was een Nederlands rechtsgeleerde met speciale belangstelling voor het staatsrecht. Na zijn studie rechten aan de Gemeentelijke Universiteit vestigde hij zich als advocaat; in de latere jaren van deze periode was hij ook plaatsvervangend kantonrechter.

Dr. mr. J. van der Hoeven

Hij ging als lid van de PvdA de politiek in en werd gemeenteraadslid in Amsterdam. Ook academisch maakte hij carrière en klom via enkele tussenstappen waaronder gewoon hoogleraar, rector magnificus en collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam op tot een prominent Nederlands rechtsgeleerde. In 1980 werd hij door de Raad van State voorgedragen voor het vicevoorzitterschap van deze Raad, samen met G.H. Veringa. Vanwege dit verdeelde advies werden beiden echter gepasseerd en werd mr. Willem Scholten benoemd. Van der Hoeven was wel lid van de Raad van State, en daar voorzitter van de Afdeling Rechtspraak.

Hij had diverse nevenfuncties, waaronder lid van de Staatscommissie voor de herziening van de Grondwet en Kieswet (Staatscommissie-Cals/Donner), lid van de Staatscommissie van advies inzake het rechtskarakter van de ambtenaarsverhouding (Staatscommissie-Toxopeus) en voorzitter van de N.J.V. (Nederlandse Juristen Vereniging). In zijn laudatio benadrukte erepromotor Hirsch Ballin, buiten de maatschappelijke verdiensten, het wetenschappelijke werk van Van der Hoeven op het gebied van de Grondwet en het Staats- en Bestuursrecht.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.