Honory doctorates 2002

Prof. dr. J.P.A. (John) Ioannidis

Erepromotor prof. dr. J. M. Wicherts - 2019 – Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

John Ioannidis (New York, 1965) studeerde medicijnen en is een van de meest geciteerde artsen-wetenschappers ter wereld en heeft bijdragen geleverd aan evidence-based medische wetenschappen, epidemiologie, data science en klinisch onderzoek. Hij is momenteel hoogleraar Ziektepreventie, Gezondheidsonderzoek en -beleid en Statistiek aan Stanford University.

John Ioannidis

Ioannidis staat ook bekend om zijn publicaties op het gebied van meta-onderzoek (onderzoek naar onderzoek). In de laudatio van professor Jelte Wicherts werd Ioannidis geëerd voor de combinatie van onderzoekskritiek met de ‘sterke en inspirerende overtuiging dat de wetenschappelijke methode kan worden gebruikt om de wetenschappelijke methode te verbeteren en dat wetenschap de weg is voor het bevorderen van onze gezondheid en samenleving.' Hij ‘schudt aan het voetstuk waarop de wetenschap staat om ervoor te zorgen dat kennis die niet onder kritiek valt, echte kennis is.’

In 2005 publiceerde Ioannidis in PloS Medicine een artikel met als titel 'Why most published research findings are false‘. De belangrijkste oorzaken zijn volgens hem "slordige onderzoeksopzetten, onbetrouwbare onderzoekstechnieken en waardeloze statistiek - om nog te zwijgen van vooringenomenheid, fraude en corruptie". 

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.