Honory doctorates 2002

Prof. dr. J.A. (John) List

Erepromotor prof. dr. A.J. de Zeeuw - 2014 - Tilburg School of Economics and Management

De Amerikaan John List (Wisconsin, 1968) combineerde een studie economie met een topsportprogramma (golf) aan de University of Wisconsin–Stevens Point. Hij promoveerde in 1996 aan de University of Wyoming.

Prof. John List

Hij was daarna assistant professor aan de University of Central Florida, aan de University of Arizona om in 2001 professor te worden aan de University of Maryland. In 2004 werd hij hoogleraar aan the Economics Department of the University of Chicago, waar hem in 2011 een endowed professorship werd toegekend, vanwege zijn werk op het terrein van veldexperimenten.

List heeft als pionier een grote betekenis op dat terrein, omdat hij erin slaagde deugdelijke experimenten in de werkelijke wereld (bijvoorbeeld met passagiers van Unites Airlines en Uber) op te zetten, in plaats van uit te gaan van laboratoriumtesten. In de laudatio werd List omschreven als "a true pioneer in experimental field research," whose innovative work has "finally made it possible to test behavioral economic theory in everyday practice... He has raised this research area to a higher level with his originality, expertise and impact, and he is an inspiration to many."

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.