Honory doctorates 2002

Dr. K.J. (Kenneth) Gergen

Erepromotor prof. dr. H.F.M. Peeters - 1987 – Faculteit Sociale Wetenschappen

Kenneth Gergen (Rochester NY, 1935) studeerde Sociale Wetenschappen aan Yale, was verbonden aan meerdere universiteiten, waaronder Harvard, en was tot zijn emeritaat hoogleraar Sociale Psychologie aan het Amerikaanse Swarthmore College in Pennsylvania.

Prof. K.J. Gergen Ph.D.

Erepromotor Harry Peeters grapte in zijn laudatio dat het weleens de laatste keer zou kunnen zijn dat een Amerikaan tot eredoctor in de Psychologie werd benoemd, vanwege de snelle vorderingen van Europa op dat terrein.

Kenneth Gergen werd benoemd wegens zijn wetenschappelijk werk, dat zich richt op de balans tussen mens die geacht wordt een zekere zelfregie te hebben en de sociale dimensie. Hij vindt dat alle kennis van ‘de geest’ sociaal geconstitueerd is, dat wil zeggen niet louter een reactie op stimuli vanuit de omgeving zoals onder meer het behaviorisme nog beweerde. Mensen geven zelf met elkaar betekenis aan de informatie die ze krijgen vanuit de omgeving.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.