Honory doctorates 2002

Mw. dr. M.A.M. (Marga) Klompé

Erepromotor prof. dr. J. Stalpers - 1982 – Faculteit Sociale Wetenschappen

Marga Klompé (Arnhem, 1912 – Den Haag, 1986) werd in 1956 de eerste vrouwelijke minister van Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze actief in het verzet.

Mw. dr. M.A.M. Klompé

In 1948 werd ze afgevaardigd naar de Verenigde Naties waar zij mee onderhandelde over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Tijdens die periode hield ze een dagboek bij dat in 2012 werd uitgegeven onder de titel ‘In Liefde en Rechtvaardigheid. Het Dagboek van Marga Klompé 1984-1949’.

Marga Klompé ontving op 25 november 1982 een eredoctoraat van de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg. Erepromotor Jacques Stalpers, buitengewoon hoogleraar Sociale pedagogiek, refereerde bij de uitreiking aan de Franse filosoof Domenach: “De revolutie leidt tot niets als zij niet opnieuw zin geeft aan het bestaan.” Daarmee werd de strijd van Klompé voor een betere wereld gekenmerkt.
Marga Klompé inspireerde vanwege haar zoektocht naar een sociale en betekenisvolle samenleving. Zij zette zich in op maatschappelijke vraagstukken (ouderen, vluchtelingen en armoede) en voor internationale rechtvaardigheid. Ze was onder meer actief in de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika. In 2010 werd de bijzondere leerstoel Marga Klompé ingesteld, met als titel ‘Internationale sociale verantwoordelijkheid’. Sindsdien bekleedt prof. dr. Mirjam van Reisen deze leerstoel.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.