Honory doctorates 2002

Drs. Mariëtte Iris Hamer

Erepromotor prof. dr. Ton Wilthagen – 2022 – Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Mariëtte Iris Hamer (Amsterdam, 1958) ontving het eredoctoraat vanwege de bijzondere verdiensten gedurende haar hele loopbaan die in het teken stond van het dienen van het publieke belang in het bijzonder in het domein van het bestuur en politiek van de arbeidsmarkt, sociaal-economisch beleid, scholing en ontwikkeling.

Mariette Hamer door Manon van der Zwaal

(Foto: Manon van der Zwaal)

Hierbij heeft zij zich altijd ingezet voor vooruitgang, emancipatie en verbinding, ook in moeilijke tijden en op lastige dossiers. Zij ontvangt het eredoctoraat in het bijzonder voor de voortreffelijke wijze waarop zij invulling gaf aan haar functie als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Tenslotte is er grote waardering voor haar grondige kennis, zich sterk baserend op wetenschappelijk onderzoek, haar kunde en haar karakter, waarbij open- en eerlijkheid, kritisch vermogen en volharding hand in hand gaan met een enorm sociaal engagement.

Hamer was tijdens haar studie Algemene Taalwetenschappen aan de UvA voorzitter van het Landelijk Overleg van de studenten van de Lerarenopleidingen (LOLO) In 1983/84 was zij medeoprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, de LSVb. Na haar studie was Hamer werkzaam in het onderwijs, in 1992 werd ze projectleider Arbeidsmarkt bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en vervolgens afdelingshoofd beleid van de directie HBO.

Hamer is lid van de PvdA en was daar onder meer voorzitter van de Vrouwen in de PvdA en van het landelijke partijbestuur. In 1998 trad Hamer toe tot de Tweede Kamer, waar zij lang onderwijswoordvoerder was. Vanaf 2006 was Hamer woordvoerder sociale zaken en arbeidsmarkt. In 2004 werd Hamer fractiesecretaris en in 2006 vicevoorzitter van de fractie. In deze periode was zij ook voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens was Hamer lid van het Presidium van de Tweede Kamer en vaste ondervoorzitter van de Tweede Kamer.

In 2014 werd Hamer benoemd tot voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, waar ze onder meer verantwoordelijk was voor de totstandkoming van adviezen over onder meer de toekomst van de arbeidsmarkt, diversiteit en vrouwen in de top en over de positie van jongeren bij de SER. Ook zorgde zij als initiatiefnemer van het SER Jongerenplatform in 2015 ervoor dat jongeren direct betrokken werden bij de SER. In maart 2022 verliet ze de SER om Nederlandse regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag te worden.

Hamer ontving meerdere onderscheidingen, waaronder in 2020 de Eberhard van der Laan Mediation Award, vanwege onder meer haar optreden als SER-voorzitter waarin zij onder andere de pensioenonderhandelingen tussen overheid en bedrijfsleven vlot wist te trekken.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.