Honory doctorates 2002

Dr. Marlene van Niekerk

Erepromotor prof. dr. G.C.G.J. van Roermund - 2009 - Faculteit Wijsbegeerte

De Zuid-Afrikaanse schrijfster Marlene van Niekerk (Caledon, 1954) studeerde filosofie en literatuurwetenschap aan de universiteit van Stellenbosch. Van 1980 tot 1985 deed ze een vervolgstudie filosofie in Nederland.

Mw. Prof. Marlène van Niekerk

Eenmaal terug in Zuid-Afrika werd ze docent filosofie aan de Universiteit van Zululand, en later aan de Universiteit van Zuid-Afrika (Unisa). Daarna werd ze docent Afrikaans en Nederlands aan de Universiteit van Witwatersrand.

Ze debuteerde met Die vrou wat haar verkyker vergeet het (1992). Voor Triomf (1994) ontving ze diverse prestigieuze prijzen, waaronder in 1995 de Nomaprijs voor het beste boek van het Afrikaanse continent. Agaat (2004) won in 2007 o.a. de Hertzog Prize for Prose en de C.L. Engelbrecht Prize for Literature.

De romans van Marlene Van Niekerk spelen zich af in grensgebieden. Op de rand van leven en dood, van werkelijkheid en verbeelding. Drie romans, Triomf, Agaat en Memorandum, thematiseren hoe mensen in grensgebieden houvast hebben aan gewoontes, aan elkaar en anderen, aan kennis en taal. Met haar beschrijving van het menselijk leven op microniveau stelt Van Niekerk ook grotere politieke ontwikkelingen ter discussie. Haar werk werd, voorafgaand aan de erepromotie, door vier hoogleraren besproken vanuit verschillende perspectieven tijdens het aan Van Niekerk gewijde congres ‘De klank van het fragiele’.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.