Honory doctorates 2002

Prof. Mary E. Barth

Erepromotor prof. dr. Philip Joos - 2022 – Tilburg School of Economics and Management

Prof. Mary E. Barth (emerita hoogleraar Accounting aan Stanford University) heeft een toonaangevende rol gespeeld in de academische en professionele gemeenschap als wetenschapper, opleider, redacteur en bestuurder.

Eredoctoraat Mary E Barth

Haar onderzoek spitst zich toe op vraagstukken over financiële accounting en verslaglegging. Boekhoudkundige normen dienen als de taal die bedrijven gebruiken om hun economische activiteiten te meten en om kapitaalverschaffers en andere belanghebbenden te informeren over hun financiële prestaties en risico's.

Barth werd in 2018 lid van de American Accounting Association Hall of Fame. Zij staat bekend als een uitstekend docent. Zij won verschillende prijzen voor beste docent aan Stanford University en ontving de American Accounting Association outstanding educator award. Prof. dr. Philip Joos, hoogleraar accounting, heeft haar als erepromotor voorgedragen.

In augustus 2022 hebben Bart Dierynck en Philip Joos, hoogleraren bij Department of Accountancy, een podcast gemaakt met Mary Barth: over haar eredoctoraat, haar leven en haar visie. 
De podcast is beschikbaar op Spotify, Google Podcasts and Apple Podcasts.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.