Honory doctorates 2002

Dr. A.H.E.M. (Nout) Wellink

Erepromotor prof. dr. S.C.W. Eijffinger - 2008 - Faculteit Economische Wetenschappen

Nout Wellink (Bredevoort, 1943) is een Nederlands econoom, die de meeste bekendheid verwierf door zijn functie als president van De Nederlandsche Bank.

Nout Wellink

Hij studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden (1961-1968). In 1975 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de economie op het proefschrift getiteld De inkomenselasticiteit van het Nederlandse belastingstelsel.

Van 1970 tot 1982 werkte hij bij het ministerie van Financiën, laatstelijk als directeur Algemene Financiële en Economische Politiek, en Thesaurier-generaal. Daarna werd Wellink directielid bij de Nederlandsche Bank, om in 1997 president te worden, als opvolger van Wim Duisenberg.

In zijn functie als president speelde Wellink een belangrijke taak bij de invoering van de euro en bij het positioneren van de Bank binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken bij het uitstippelen van het gemeenschappelijke monetaire beleid van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU). Als lid van de Raad van Gouverneurs van de Europese Centrale Bank verwierf Wellink groot gezag bij zijn Europese collega’s.

Als directeur van De Nederlandsche Bank had hij zich reeds sterk gemaakt het monetaire onderzoek een ruime plaats te geven binnen de beleidsvoorbereiding. Sinds 2004 is De Nederlandsche Bank ook belast met het financiële toezicht op zowel banken, als pensioenfondsen en verzekeraars, voor zover deze Nederlands zijn.

Wellink was tevens buitengewoon hoogleraar monetaire en bancaire vraagstukken aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1987 tot 1997.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.