Honory doctorates 2002

Sir Prof. dr. P.S. (Partha) Dasgupta

Erepromotor prof. dr. A.J. de Zeeuw - 2012 - Tilburg School of Economics and Management

Partha Sarathi Dasgupta (Bangladesh, 1942) studeerde fysica in India en wiskunde in Cambridge voordat hij promoveerde in de economie (1968) met het proefschrift Population, growth and non-transferable capital (investigations in the theory of optimum economic growth).

Sir Partha Dasgupta

Zijn brede interesse blijkt uit zijn onderzoeksthema’s, zoals ontwikkelingseconomie, de economische aspecten van ondervoeding, sociaal kapitaal, speltheorie en de theorie van de opwarming van de aarde.

Hij was verbonden aan de London School of Economics, laatstelijk als hoogleraar economie, totdat hij in 1985 een aanstelling kreeg aan de University of Cambridge (hoogleraar en Professorial Fellow of St John's College). Van 1989 tot 1992 onderbrak hij zijn loopbaan aan Cambridge om aan Stanford University hoogleraar economie, filosofie te worden, alsook Director of the Program in Ethics in Society. Hij publiceerde meerdere boeken, waaronder An Inquiry into Well-Being and Destitution (1993), Social Capital: A Multifaceted Perspective (2000) en Human Well-Being and the Natural Environment (2004).

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.