Honory doctorates 2002

Prof. dr. P. (Paul) Ricoeur

Erepromotor prof. dr. M.A.D. Plattel - 1982 – Faculteit Wijsbegeerte

Paul Ricœur (Drôme, 1913 - Châtenay-Malabry 2005) was een Franse filosoof uit een streng protestantse familie. Zijn moeder overleed toen hij nog geen twee jaar oud was, en zijn vader sneuvelde in 1915 tijdens de Slag bij de Marne. Hij werd vervolgens door zijn tantes opgevoed.

Prof. dr. P. Ricoeur

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vertaalde hij in een krijgsgevangenenkamp een boek van de door de nazi’s verboden filosoof Edmund Husserl.

Ricouer studeerde filosofie in Rennes en Parijs en werd in 1948 hoogleraar te Straatsburg en in 1956 aan de Parijse Sorbonne. Hoogleraar Wijsbegeerte Bert van Roermund noemde hem in 2005 in Trouw 'de filosoof der dialogen tussen afwezigen'. “Ricoeur gold en zal blijven gelden als de regisseur van zulke dialogen, als een meester van de synthese. Waar andere filosofen naam maken met het zo ver mogelijk doordrijven van een standpunt, daar heeft Ricoeur een reputatie weten te vestigen met het tegenovergestelde: steeds probeert hij het standpunt te vinden van waaruit doorgedreven standpunten elkaar iets te vertellen hebben. Aan die synthese ligt een vorm van indringend lezen ten grondslag, lezen in de oorspronkelijke betekenis van 'bijeengaren'.”

Als filosoof heeft Ricœur vooral bekendheid verworven door zijn werken over de menselijke vrije wil en de mens als een verhalend wezen. Er is weinig waarover Ricœur niet heeft nagedacht of geschreven: vaak gebruikte hij daarbij de actualiteit als grondstof. Vooral in het verenigen van verschillende wijsgerige tradities, de fenomenologie, de hermeneutiek, het structuralisme en de analytische filosofie heeft Ricœur zich een meester getoond. Hij was de eerste eredoctor van de faculteit Wijsbegeerte.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.