Honory doctorates 2002

Prof. dr. R.J. (Richard) Goldstone

Erepromotor prof. mr. M.S. Groenhuijsen - 1997 - Faculteit Rechtswetenschappen

Richard Goldstone (Boksburg, 1938) is een Zuid-Afrikaanse rechter die grote bekendheid verwierf vanwege zijn werk voor de Goldstone Commission.

Prof. dr. R. Goldstone

De Goldstone Commission formeel, genoemd Commission of Inquiry Regarding the Prevention of Public Violence and Intimidation, die in oktober 1991 werd opgericht om onderzoek te doen naar politiek geweld en intimidatie tussen juli 1991 en de verkiezingen van 1994, waarmee er officieel een eind kwam aan de Apartheid in Zuid-Afrika. Het was een delicate opdracht, gelet op de raciale spanningen, maar, zo zei Goldstone zelf: "The government was aware that I would not make findings against it without good cause, and the majority of South Africans had confidence that I would not hesitate to make findings against the government if the evidence justified it."

Goldstone studeerde Rechten aan de Universiteit van de Witwatersrand in Johannesburg, waarna hij advocaat werd. In 1976 werd hij rechter, in 1980 werd hij, hoewel tegenstander van de Apartheid, benoemd aan het gerechtshof van Transvaal en in 1989 in de kamer voor beroepszaken van het hooggerechtshof van Zuid-Afrika. In 1994 werd hij benoemd tot lid van het (na de val van het apartheidsregime ingestelde) constitutioneel gerechtshof, waarin hij zitting had vanaf het begin van de werkzaamheden tot 2003. In 1994 werd hij daarnaast ook benoemd tot (de eerste) aanklager bij het Joegoslaviëtribunaal (ICTY) en het Rwandatribunaal. In 2009 werd onder zijn leiding het 'Goldstone Report' uitgebracht over het Conflict in de Gazastrook 2008-2009.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.