Honory doctorates 2002

Prof. dr. R.J. (Robert) Sternberg

Erepromotor prof. dr. A.J.R. van de Vijver - 2007 - Faculteit Sociale Wetenschappen

Robert Sternberg (Newark, NJ, 1949) is een Amerikaanse psycholoog en psychometrie. Hij studeerde psychologie aan Yale University en promoveerde aan Harvard.

Robert Sternberg

Hij was als hoogleraar verbonden aan meerdere universiteiten, waaronder Yale en als professor Human Development aan Cornell University.

Sternberg was op Yale oprichter en directeur van Center for the Psychology of Abilities, Competencies and Expertise. Hij onderscheidt drie denkvaardigheden: analytische, creatieve en praktische vaardigheden. Zijn stelling is dat ieder mens in meerdere of mindere mate elk van deze drie denkvaardigheden tot zijn beschikking heeft, maar het is zeldzaam dat iemand ze alle drie even goed beheerst. De meeste mensen hebben een duidelijke voorkeur voor een, of soms twee van deze manieren van denken. Sternberg stelt dat er sprake is van ‘succesvolle intelligentie’ wanneer iemand in staat is om zijn vaardigheden op zowel analytisch, creatief als praktisch gebied succesvol te managen. Hij is een verklaard tegenstander van de ‘klassieke’ IQ-testen.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.