Honory doctorates 2002

Prof. dr. A. (Sacha) Prechal

Erepromotor prof. dr. R.C.H. Lesaffer - 2013 - Tilburg Law School

Alexandra (Sacha) Prechal (Praag, 1959) is een Nederlands rechtsgeleerde. Sinds 2010 is zij rechter in het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Prof. Sacha Prechal

Daarnaast is zij hoogleraar Europees recht in Utrecht. Prechal groeide op in Tsjecho-Slowakije. Kort na de Praagse Lente kwam ze naar Nederland. Na het gymnasium studeerde ze rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Na haar studie werd zij universitair docent Europees recht in Maastricht en werkte zij enkele jaren bij het Hof van Justitie als referendaris. Vervolgens werd zij docent aan de UvA, waar zij in 1995 cum laude promoveerde op een proefschrift over de werking van Europese richtlijnen. Na haar promotie werd Prechal hoogleraar Europees recht in Tilburg en, vanaf 2003, in Utrecht. Prechal verrichtte onderzoek naar constitutionele processen in Europa, waaronder mensenrechtenbescherming en bescherming tegen discriminatie.

In 2010 werd Sacha Prechal benoemd tot rechter aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.