Honory doctorates 2002

Dr. A.C.J. (Ton) Rottier

Promotor prof. dr. P.P. van Berkum - 1967 – Faculteit Economische Wetenschappen

Antoine Cyrille Julien Rottier (Sint Jansteen, 1910 - Heerlen, 1992) was de eerste eredoctor van de universiteit, die er ook gestudeerd had. In 1933 deed hij doctoraalexamen economie aan de toenmalige Katholieke Hogeschool. Na enige jaren bij het Ministerie van Economische Zaken te hebben gewerkt, trad hij in 1936 in dienst bij de Staatsmijnen, bij de afdeling Algemene Zaken en Sociale Aangelegenheden.

Dr. A.C.J. Rottier

Hij was ook de eerste industrieel die in Tilburg een eredoctoraat ontving. Dat vanwege, wat erepromotor P. Van Berkum noemde, zijn “verantwoordelijk ondernemerschap” – in tijden van mijnsluitingen en de omvorming van DSM tot een chemieconcern. Van Berkum, ook studiegenoot van Rottier: “Al heel vroeg, toen die denkbeelden nog geen gemeengoed waren, hebt u er op gewezen, dat de invloed van het bedrijfsleven op de werkgelegenheid en de welvaart, zo groot was geworden, dat de leiders ervan voortaan onmogelijk nog een beleid konden voeren, dat uitsluitend op het belang van de onderneming zelf was gericht, met voorbijgaan aan de maatschappelijke consequenties.”

Rottier had een warme belangstelling voor zaken als winstdeling en medezeggenschaps-aangelegenheden en leverde als secretaris van de 'Commissie Rutten' een wezenlijke bijdrage aan de voorbereiding en de totstandkoming van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in de mijnindustrie van na de Tweede Wereldoorlog. In 1949 werd hij directeur van de Staatsmijnen met als speciaal werkgebied Financiën, Economie en Administratie. De titel van directeur werd in 1959 gewijzigd in die van hoofddirecteur. In 1962 volgde zijn benoeming tot president-directeur van DSM. Hij was de president-directeur die het gehele mijnsluitingsproces begeleidde, tijdens zijn bestuursperiode onderging DSM een diepgaande omzetting van de mijnbouwactiviteiten naar de chemische industrie.

In zijn promotierede beklemtoonde Rottier dat hij zich in zijn loopbaan bepaald voelt door economische, sociale en ethische beginselen, zoals die aan de Hogeschool indertijd als een gesloten fundament zijn gelegd. Het brede samenstel van kennis uit vele wetenschappen – een conceptie toch vooral van professor Cobbenhagen – is de basis geworden voor het latere handelen. Rottier was vanaf 1956 lid van de Raad van Toezicht van de Katholieke Hogeschool.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.