Manuscript van Cobbenhagen uit 1926

Manuscript van Cobbenhagen uit 1926

Erfgoedcollectie

De collectie van Tilburg University bestaat uit diverse verzamelingen, dossiers en artefacten die betrekking hebben op heden en verleden van Tilburg University. In de collectie bevinden zich onder meer het bestuurlijk archief, een hooglerarenarchief, dossiers over onderzoek en onderwijs, een uitgebreide verzameling videobanden en foto’s, de kunstcollectie en diverse objecten.

Zoeken in de Erfgoedcollectie

De collectie is toegankelijk gemaakt via deze site, deels digitaal deels in het centrale archief in het Cobbenhagengebouw. Daar kunnen, op aanvraag, de meeste stukken worden geraadpleegd dan wel – als het om beeldmateriaal gaat - bekeken. 

an de Quay - college psychotechniek - 1932

Jan de Quay geeft college Psychotechniek (1932)

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.