Buildings Tivoli Street

De R.K. Handelshoogeschool aan de Bosscheweg, de huidige Tivolistraat

1920-1945

Published: 11 januari 2021 Laatst bijgewerkt: 03 oktober 2022

 • 1920

  • In 1920 wordt de ‘commissie ter voorbereiding eener Handelshoogeschool’ ingericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de RK Leergangen en plaatselijke notabelen.
 • 1925

  • In april besluit het curatorium van de Leergangen ‘zoo spoedig mogelijk over te gaan tot oprichting eener volledige R.K. Handelshoogeschool te Tilburg als onderdeel van de R.K. Leergangen’.
  dr. Hendrik Moller

  Image: dr. Hendrik Moller, stichter van de Leergangen

  • 1927
   • Oprichting Roomsch Katholieke Handelshoogeschool met 5 hoogleraren, 8 lectoren en 28 studenten. Locatie Tivolistraat, binnenstad Tilburg (tot 1962).
   • Grondleggers: dr. Hendrik Moller, prof.dr. Martinus Cobbenhagen, buitengewoon hoogleraar Algemene leer en geschiedenis der economie, prof. Th. J.A.J. Goossens,  de eerste rector magnificus.
   • Oprichting studentenvereniging TSC St. Olof.
  • 1932
   • Schrijver van het onderwijsprogramma en vandaar founding father genoemde Cobbenhagen wordt de 4e rector magnificus. Hij zal die rol ook nog vervullen in de periode 1937-38 en 1945-46.
  Erfgoedportaal - Rector Magnificus Martinus Cobbenhagen

  Image: Martinus Joseph Hubertus Cobbenhagen (1893- 1954)

  • 1936
   • RK Handelshoogeschool wordt Katholieke Economische Hoogeschool (KEH). Dat vooral om het academische karakter te benadrukken.
  • 1940
   • Begin Tweede Wereldoorlog, de hogeschool blijft open.
  • 1943
   • Inval nazi’s in februari van dat jaar; de hogeschool wordt lamgelegd.
  • 1944
   • Tilburg wordt in oktober bevrijd. Colleges starten weer op.
  • 1945
   • Voor zover bekend stierven minstens 19 van de 100 studenten tijdens bombardementen, verzetsactiviteiten, in concentratiekampen of aan de gevolgen van dwangarbeid.

  Portret van student na de oorlog: 
  Fons Pennartz’ inspirerende gesprekken met Cobbenhagen

  Meer over de historie en het academisch erfgoed

  Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.