Kunst op de campus - Berkulin

Kunst op de campus van Tilburg University

Een van de eerste kunstwerken die de instelling verwierf - begin jaren ’60 - was een zogeheten Sedes Sapientiae – of Zetel der Wijsheid.

Sedes Sapientiae – Zetel der Wijsheid (14e eeuw)

Die omschrijving slaat op Maria, zittend op een troon met Jezus als kind op haar schoot. Hij draagt zowel een wereldbol (als symbool van Gods heerschappij over de aarde) als een boek (teken van zijn leraarsambt). Die aankoop verwijst naar de katholieke herkomst van de instelling.

Meer over de Sedes Sapientiae

Sindsdien heeft de universiteit diverse werken aangekocht en opdrachten verstrekt, vooral voor de buitenruimte en de meer representatieve ruimten in de gebouwen. Ook zijn opdrachten verstrekt aan kunstenaars voor het ontwerpen van een universiteitspenning of een relatiegeschenk.

Nogal wat kunstwerken zijn aan de universiteit geschonken of in permanent bruikleen gegeven – door alumni en emeriti bijvoorbeeld.

Overzicht kunstwerken op de campus

Digitale plattegrond Campuskunst

Universitaire kunstcommissie

De universitaire kunstcommissie is verantwoordelijk voor opdrachten, aankopen, legaten en beheer van de kunstcollectie. Bij de keuzes ligt de laatste jaren de nadruk op het genre fotografie, een kunstvorm die net als de universiteit een relatief jonge geschiedenis heeft. Steeds wordt gezocht naar een goede verbinding met universitaire thema’s, met de specifieke gebouwen waar een werk komt te hangen of de identiteit van de instelling.

Ook werkt de commissie regelmatig samen met het Tilburgse Textiel Lab, voor de vervaardiging van wandtapijten die met uiterst moderne technieken en bijzondere weefsels worden vervaardigd. Zo is in de aula een ‘geweven foto’ van Teun Hocks te vinden, met als titel Understanding Society – het motto van de universiteit.

Veel van de kunstenaars van wie de universiteit werk in bezit heeft, zijn ook vertegenwoordigd in museale collecties.

Kunstuitleen

Een groot deel van de universitaire collectie is te vinden in de interne kunstuitleen (intranet). Medewerkers van de universiteit kunnen daar werk lenen voor hun kamer, gangpartij of ontmoetingsruimte.


Meer over het kunstbeleid en de kunstcommissie

Tilburg University hecht veel waarde aan de omgeving waarin studenten en medewerkers hun werk verrichten. Om die reden wordt er veel aandacht geschonken aan de architectuur van de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte. De campus van de universiteit heeft een groen, landschappelijk karakter, waarin zich een bescheiden aantal kunstwerken bevindt. De beelden vormen soms een oriëntatiepunt, dan weer een rustpunten en ook een sterk contrast. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het zwarte, granieten beeld van André Volten in de binnentuin tussen het Cobbenhagen- en het Koopmansgebouw, dat uit slechts enkele simpele mathematische vormen bestaat.

Nogal wat van de werken in de buitenruimte hebben de verhouding tussen natuur en cultuur als onderwerp, soms vrij letterlijk, soms abstract. Voor veel kunstenaars geldt nog steeds het klassieke adagium Natura Artis Magistra – de natuur als leermeesteres voor de artes, waartoe ook de wetenschap wordt gerekend. De kunstwerken op de campus dienen aldus niet alleen ter verfraaiing, maar ook ter reflectie.

Het kunstbeleid van de universiteit is vastgesteld door het College van Bestuur, en wordt uitgevoerd door een kunstcommissie, bestaande uit medewerkers en enkele specialisten.

De commissie begeleidt opdrachten bij nieuwbouw en renovatie, is verantwoordelijk voor aankopen (vaak hedendaagse fotografie) of schenkingen van werken en organiseert jaarlijks enkele kleinere tentoonstellingen. Ook is de commissie verantwoordelijk voor de kunstuitleen van de universiteit, waar tevens het beheer van de kunstwerken is ondergebracht.

De commissie adviseert en ondersteunt het College van Bestuur, faculteiten en diensten op dit terrein. 

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.