Corpus Christi

tweede helft 14e eeuw
Cobbenhagen Building

Corpus Christi

Het werk is in de jaren '60 van de vorige eeuw aangekocht door het toenmalige College van Bestuur, in de staat waarin het zich nu nog steeds bevindt. Het betreft een oorspronkelijk gepolychromeerd houten beeld, vermoedelijk afkomstig uit Zuid-Frankrijk. Op grond van stilistische kenmerken wordt het gedateerd in de 14e eeuw.

Het beeld van de gekruisigde Christus past bij de opvattingen die in de oudheid bestonden over de straf die misdadigers of zondaars dienden te ondergaan. Christus werd te Jeruzalem tot de kruisdood veroordeeld door de Romeinse prefect Pontius Pilatus, die daarmee de zwaarste vorm van doodstraf toepaste. Christus werd ook veroordeeld tot het zelf dragen van het kruis, wat eveneens gebruikelijk was (al was het bijzonder dat Christus het hele kruis moest dragen, doorgaans hoefde een veroordeelde alleen de dwarsbalk te torsen). De kruisiging vond plaats op de berg Golgotha, de gebruikelijke plek voor deze vorm van ‘terechtstelling’.

Het beeld van de gekruisigde Christus dat in bezit is van de universiteit mist beide armen, en ook het kruis ontbreekt. Van het beeld bestaan geen ontwerpen, voorstudies of tekeningen, laat staan foto's, die uitsluitsel zouden kunnen bieden over zoiets als de precieze oorspronkelijke houding, over detailleringen et cetera. Om die redenen kunnen beelden als deze in principe niet gerestaureerd worden - in de zin dat ze in de oorspronkelijke staat zouden gaan verkeren. Om die reden, en ook vanwege het feit dat het werk in deze staat is gekocht, heeft de universiteit ervoor gekozen het beeld te conserveren in de huidige vorm. Het drukt - ondanks de incomplete staat - de christelijke identiteit van de instelling uit.

Nieuwsgierig naar de andere kunstwerken op de campus? Ga op onderzoek via de digitale plattegrond van Campuskunst.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.