Herman Brood

Waar eens de boterbloemen bloeiden (1992, acrylverf)
Kunstcollectie

Herman Brood - Waar eens de boterbloemen bloeiden (1992)

De ‘Pluriforme Uitspannings (of Uitpuf) Faciliteit’ was een begrip voor studenten die studeerden tussen 1985-1997. Met de wat precieuze aanduiding werd een toch wat morsig studentencafé bedoeld, in een aanbouw van de mensa, waar tegen een zacht prijsje drank te verkrijgen was.

Het zogeheten podiumcafé – inclusief studentbeheerder -werd in het leven geroepen door actieve studenten. De redactie had als opdracht bij te dragen aan een levendige campuscultuur en de vorming van een kritische houding door een podium te bieden voor discussie. Een greep uit de thema’s: carrière en ethiek, cultuurdwang in het studentenleven, studentgericht onderwijs (wesdè?), traditionele rolpatronen, genetische manipulatie, reizen, het slankheidsideaal, studenten en idealen. Ook was er met enige regelmaat een open podium, te beklimmen door iedereen die muziek maakt, zingt, danst, jodelt, dicht of verhalen voordraagt.

Nieuwsgierig naar de andere kunstwerken op de campus? Ga op onderzoek via de digitale plattegrond van Campuskunst.

Herman Brood in actie in de Puf 1992

Hoogtepunt in december 1992 was de komst van popicoon - tevens schilder - Herman Brood. Studenten hadden met vooruitziende blik linnen en spuitbussen aangeschaft waarna Brood bereid bleek een schilderij te maken. Mits er allerijl een fles whisky kan worden gehaald. Bij de voleinding van het doek vroeg Brood zich af waar hij eigenlijk terecht was gekomen. Toen hij begreep dat het universiteitsterrein in een ver verleden bestond uit heide en zandverstuivingen, ontstond de titel ‘Waar eens de boterbloemen bloeiden’.

Het werk bevindt zich in de kunstcollectie van de universiteit en sierde tot de zomer van 2017 de wand van het Esplanade Café. Het moest plaats maken vanwege een restyling van het café, waarin overigens de PUF in 1997 was opgegaan. Met – zo heette het toen - behoud van lage prijzen.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.