Jan Vaes

Vijf wijze en vijf dwaze maagden (1963, muurreliëf)
Cobbenhagen Building

Jan Vaes – Vijf wijze en vijf dwaze maagden (1963, muur reliëf)

Alumni hebben vanaf het eerste begin een belangrijke rol gespeeld voor de Tilburgse universiteit. Founding father Cobbenhagen stond in 1934 aan de wieg van TAEK, de eerste vereniging van afgestudeerden. Deze vereniging schonk – waarschijnlijk aangemoedigd door Cobbenhagen om het nieuwe gebouw van meer luister te voorzien - de universiteit het muurreliëf van kunstenaar Jan Vaes (1927-1994). Het kunstwerk is aangebracht in de natuurstenen wand boven de binnentuin in het Cobbenhagengebouw. Het verbeeldt de parabel van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden

Die parabel is afkomstig uit het Nieuwe Testament (evangelie van Mattheüs 25: 1-13). In het verhaal wordt verteld hoe tien maagden, voorzien van olielampjes, in afwachting zijn van hun bruidegom. Vijf dames hebben olie meegenomen, vijf niet. Het duurt nogal een tijd voordat de bruidegom komt: de nacht is al gevallen als die plotseling alsnog lijkt op te duiken. De vijf wijze maagden – die op het reliëf levensgroot zijn afgebeeld – zijn voorbereid, met olie voor hun lampen. De lampjes van de vijf dwaze maagden – klein afgebeeld, rechtsonder - daarentegen zijn leeg, en zij moeten op zoek naar olie. Intussen is de bruidegom gearriveerd, die de vijf wijze maagden mee naar binnen neemt. Voor de anderen blijft de deur gesloten. Moraal van het verhaal: wees spaarzaam en wees waakzaam, want men kent noch de dag noch het uur van de verlossing (de dag des oordeels). Een moderne variant van het motto – goed passend bij economen – ontstond aan het eind van de vorige eeuw, toen vrouwen werden aangemoedigd een technische studie te gaan volgen: “een slimme meid is op haar toekomst voorbereid”.

Het muur reliëf is een voorbeeld van de ‘wandkunst’ (ook muurschilderingen en mozaïeken) die populair werd in de periode van wederopbouw in Nederland. Deze relatie tussen kunst en architectuur in de openbare ruimte werd beschouwd als een metafoor voor verbinding: tussen mens en omgeving, maar ook tussen het aardse en het hemelse.

Nieuwsgierig naar de andere kunstwerken op de campus? Ga op onderzoek via de digitale plattegrond van Campuskunst.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.