Jean Adams

Portret van prof. dr. Martinus Cobbenhagen (1955, olieverfschilderij)
Foyer Cobbenhagen Building

Erfgoedportaal - Rector Magnificus Martinus Cobbenhagen

Dit postume portret van professor Martinus Cobbenhagen (1893-1954) werd in 1955 door zijn vriend en beeldend kunstenaar Jean Adams (1899-1970) vervaardigd. Adams, net als Cobbenhagen priester, kenden elkaar van het Limburgse groot-seminarie Rolduc, waaraan zij beiden in de jaren twintig lesgaven. Adams zou aanvankelijk Franse taal en letterkunde gaan studeren, maar de bisschop besloot om hem aan te stellen als docent tekenen te Rolduc. De priester-schilder betitelde dat later als een beschikking van de Voorzienigheid.

In 1935 verliet hij Rolduc en was vervolgens enkele jaren werkzaam als parochiegeestelijke in Limburg. Jean Adams studeerde aan de Rijksacademie in Amsterdam en aan de Katholieke Leergangen in Tilburg, waar hij zijn onderwijsakte behaalde. Vanaf 1953 kon Adams zich volledig op het schilderen en beeldhouwen storten, omdat hij vrijgesteld werd van alle kerkelijke taken. Hij vervaardigde vooral religieuze portretten en landschappen. Ook was Adams actief als glazenier en beeldhouwer. Voor zijn oeuvre werd hij in 1956 onderscheiden met de Culturele Prijs van de provincie Limburg. Tevens was hij mede-oprichter van de raad voor de kunst van het ministerie van onderwijs en wetenschappen.

portret Cobbenhagen door Jean Adams

Portret van Cobbenhagen door Jean Adams in de krant in 1963

Het portret van Cobbenhagen, vervaardigd in 1955, is figuratief van karakter, maar toont grote invloed van het kubisme dat begin 20ste eeuw door Georges Braque en Pablo Picasso was geïntroduceerd.

Cobbenhagen was hoogleraar en rector magnificus in de perioden 1932-1933, 1937-1938 en 1945-1946. Hij was van grote betekenis voor de universitaire gemeenschap. Hij stierf geheel onverwacht in 1954 en werd door zijn college Hendricus Kaag herinnerd als 'geestelijk vader van de hogeschoolgemeenschap'. Door zijn inspanningen om economie en ethiek met elkaar te verbinden, was hij schatplichtig aan de katholieke sociale leer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Cobbenhagen, in verband met de afwijzende houding van de hogeschool jegens de Duitse bezetter, in het naburige Haaren geïnterneerd als gijzelaar. Het oudste gebouw op de campus is vernoemd naar Cobbenhagen.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.