Marc Mulders

Schuilmadonna (2011,collagetechniek) en Patrijzen (2006,collagetechniek)
Zwijsen Building

Marc Mulders – Schuilmadonna (2011) en Patrijzen (2006), collagetechniek

Marc Mulders (Tilburg, 1958) is schilder en glazenier. Hij werkt in een traditie, waaraan hij zich schatplichtig voelt, en die hem tot klassieke thema’s brengt. De twee werken in het Zwijsengebouw refereren aan de 17e-eeuwse Nederlandse schilderkunst, waar bloemstillevens en scènes met wild en gevogelte heel geliefd waren. Dergelijke onderwerpen werden niet alleen gekozen vanwege hun schilderachtigheid, maar ook omdat ze mensen bewust maakten van de eindigheid der dingen. Immers, bloemen verwelken en elk schepsel is sterfelijk.

Marc Mulders heeft dat thema op een eigentijdse manier opnieuw behandeld, door collages te maken van foto’s, knipsels en delen van afbeeldingen van oude schilderijen. Wat verder afwijkt van de oude tradities is dat in het hart van de collages belangrijke symbolen zijn opgenomen, die voor Mulders van grote betekenis zijn. Zo zien we tussen de bloemenbladeren Maria met kind. Beiden zijn niet erg prominent afgebeeld, en lijken welhaast schuil te gaan in bloemen die vaak met Maria in verband worden gebracht. Alsof ze er minder toe doet, maar toch niet verdwenen is.

De keuze om die motieven op de achtergrond te plaatsen hielden indertijd verband met de kritiek die Mulders kreeg op de uitgesproken Christelijke thematiek van zijn werk, waarbij hij zich ook nog eens verklaard voorstander was van ambachtelijkheid in de kunst. Zijn geschilderde, expressionistische doeken maakten plaats voor meer ingetogen werk, waaronder fotografie en knipsels.

In het werk met de patrijzen (2006) zien we een knipsel waarop een ruiter des doods te zien is – de vierde ruiter uit de Apocalyps - de Openbaring – beschreven in het Nieuwe Testament. Daarmee behandelt Mulders een bekend thema in de kunst: vanitas - Latijn voor ijdelheid. Verder voorkomende symbolen van de vanitas: schedels, verwelkte bloemen en omgevallen glazen met verkwiste wijn. Deze beeldtaal werd deels ontleend aan de metaforen van Hollandse schrijvers en dichter als Hooft en Vondel. Deze teksten en beelden waren een min of meer bedekte aansporing om toch vooral sober te leven en zich meer te richten op het eeuwige dan op het alledaagse.

Mulders is een vooraanstaand kunstenaar, die ook een wandtapijt en meerdere kleinere werken vervaardigde voor de faculteit Katholieke Theologie in Utrecht. Zijn werk is in diverse collecties is opgenomen, waaronder het Stedelijk Museum Amsterdam en De Pont in Tilburg. Dat laatste museum wijdde in 2008 en 2020 tentoonstellingen aan zijn oeuvre.

Nieuwsgierig naar de andere kunstwerken op de campus? Ga op onderzoek via de digitale plattegrond van Campuskunst.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.