Niko de Wit

Spie en schild (1981, metaal)
Cobbenhagen Building

Niko de Wit – Spie en schild (1981)

Niko de Wit (1949) is beeldhouwer en maakte dit beeld in een periode waarin hij zich uitdrukte in een archaïsche beeldtaal. Geïnspireerd door vormen afkomstig uit de heraldiek, ontwierp hij een object dat is opgebouwd uit twee complementaire volumes. Deze staan in contrast tot elkaar: het zware uitdijende, naar de aarde gerichte 'schild' wordt geflankeerd door het lichte, opwaarts gerichte 'spie', dat bijna van het grondvlak loskomt. Door die contrastwerking vullen de beide objecten elkaar aan; het ene object is als het ware niet af zonder de nabijheid van zijn tegenpool. Daardoor ontstaat een hechte relatie tussen de twee elementen, waarbij de tussenliggende ruimte tot een vaste vorm gefixeerd wordt, als een negatief volume

De Wit is gefascineerd door de verrassingen die zich voordoen als je vormen stapelt, omdraait, vervormt of laat balanceren. Hij zelf zegt hierover: ‘Opeens kan een beeld zich – letterlijk – van een andere kant laten zien, en het wonderlijke is dat dit nog het sterkst werkt bij heel eenvoudige, elementaire vormen.’ Kunstcriticus Chris Bergman schreef eens: “Wie om zijn beelden heen loopt, ondergaat de merkwaardige sensatie vanuit elke hoek een ander beeld te zien.” En Karel Soudijn, een verzamelaar van penningen die als universitair hoofddocent Psychologie lang aan de universiteit was verbonden, schreef in 2011 over zijn werk het volgende: “Beeldhouwen is voor Niko de Wit een voortschrijdend proces van experimenteren en variëren, waarbij restvormen van het ene beeld dikwijls het begin van een volgend kunstwerk zijn; zo ontstaan sommige beelden door gebruikte gipsmallen als uitgangspunt te nemen… Een beeld van Niko de Wit genereert altijd spanning, omdat de kunstenaar steeds de grenzen van fysiek evenwicht lijkt op te zoeken." 

De Wit studeerde aan de kunstacademie van Tilburg, toen nog gevestigd in het huidige Academiagebouw. Naast beelden in de openbare ruimte maakt hij autonoom werk en penningen.

In 2020 ontving De Wit ter gelegenheid van zijn 50-jarige jubileum als kunstenaar deTilburg Trofee. Deze onderscheiding bestaat uit een beeldje van... Niko de Wit.

Nieuwsgierig naar de andere kunstwerken op de campus? Ga op onderzoek via de digitale plattegrond van Campuskunst.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.