Posjet

De eerste steen van het Eigen Huis (1962)
Goossens Building

De eerste steen van het Eigen Huis (1962)

Toen de universiteit in 1962 naar de campus verhuisde werd ook een begin gemaakt – zo’n 700 meter oostelijker, aan de Academielaan – met de bouw van een sportcentrum, een mensa en sociëteitsgebouw ‘Eigen huis’ voor studentenvereniging TSC St. Olof, op dat moment de enige corporale vereniging van de stad. Het gebouw is ontworpen door Jos. Bedaux, net als het Cobbenhagen-, Koopmans- en Goossensgebouw. Bij de opening werd een zwerfkei geplaatst, die vooral beroemdheid kreeg door de tekst die er in 1970 werd opgeschilderd: Redt Posjet.

Posjet was een studentencentrum dat bestond van 1968-1980. De naam is afgeleid van het Franse La Pochette – Posjet werd aanvankelijk wel een vestzaktheater genoemd. Het centrum bevond zich in een kelder onder de mensa. Posjet begon als een café maar organiseerde gaandeweg ook popconcerten, filmvertoningen, een wekelijkse discotheek, theatervoorstellingen en programma’s van Studium Generale. Het studentencentrum trok ook publiek van buiten, en ontwikkelde zich tot een open jongerencentrum – waar ook niet-studenten welkom waren. Dat leidde tot een bredere programmering, maar op zeker moment ook tot protesten van studenten. Bijvoorbeeld tegen het verwijderen van ‘hun’ posters in de zogenoemde Kruitkelder waar men naar verluidt soms tegen de hashdampen kon leunen.

In 1971 was de loop er uit. De baromzet kelderde, St. Olof was vertrokken en de geest van 1969 leek gedoofd. Hoogleraar Bosman merkte daarover op tegen studenten van ATSO: “Maar heren, we kunnen toch niet elk jaar een bezetting hebben ter wille van de baromzetten van Posjet.” Een faillissement werd ondanks allerlei maatregelen onvermijdelijk en in mei 1971 werd Posjet gesloten.

In 1972 werden de activiteiten weer opgestart door de stichting ‘Trefcentrum Eigen Huis’ die van Posjet een centrum maakte voor geëngageerde studenten, vergelijkbaar met centra in andere studentensteden, zoals Doornroosje in Nijmegen en de Effenaar in Eindhoven. Posjet verwierf naam, binnen en buiten Tilburg, onder meer door concerten – die vooral in de binnenstad plaatsvonden - van grootheden als John Cale, Fischer-Z, The Sex Pistols en Madness.

Eind jaren zeventig was het feest voorbij. Het gebouw werd gevorderd door de universiteit, die een onderkomen zocht voor de Theologische Faculteit. Posjet (waar onder meer Zjef Naaijkens werkte, voorman van de legendarische popgroep RK Veulpoepers BV) nam afscheid in stijl, met een concert van U2 in de voormalige Harmonie. De steen die jaren voor het gebouw lag waarin Posjet was gehuisvest, en waarop protest tegen de sluiting was te lezen, bevindt zich nu – zonder tekst - voor het Goossensgebouw.

Nieuwsgierig naar de andere kunstwerken op de campus? Ga op onderzoek via de digitale plattegrond van Campuskunst.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.