Rob Moonen

Natura Artis Magistra (2007, video)
Goossens Building

Rob Moonen - Natura Artis Magistra (2007)

De natuur is de leermeesteres van de kunst, zo luidt de vertaling van de spreuk Natura Artis Magistra, in Nederland het best bekend geworden door de Amsterdamse dierentuin Artis. De universiteit beschikt over een eigen versie van deze spreuk, in de vorm van een kunstwerk van de hand van Rob Moonen (1958). Het hangt sinds 2007 in de hal van het Goossensgebouw en bestaat uit vier schermen waar buitengewoon traag allerlei verschijnselen uit de natuur worden getoond. Het rijzen van de zon, het wassende water, het ontluiken van een bloem.

Het kunstwerk van Moonen, die ook theaterontwerper en curator is, was aanvankelijk bedoeld voor het Montesquieu gebouw, voor de ruimte op de benedenverdieping waar zich een groot aantal werkplekken bevindt. De idee achter het werk was dat de natuur een prachtige wereld vormt, met een cyclisch karakter. Bloemen ontluiken en bloeien, maar zijn ook gedoemd te vervallen, zoals de zee steeds weer oprukt om zich uiteindelijk weer terug te trekken. Dit cyclische karakter was maatgevend voor de wereldbeschouwing in veel culturen, totdat we de idee van vooruitgang omarmden, waarmee een lineair perspectief ontstond, een uitgangspunt dat ‘we’ nog steeds huldigen. De spreuk Natura Artis Magistra sluit inhoudelijk dan ook aan bij het klassieke gedachtengoed. Daarbij is het goed te weten dat het Latijnse woord Ars (waarvan Artis afgeleid is) zowel kunst als wetenschap kan betekenen. Overwegingen als deze spelen een rol om een dergelijk werk aan te kopen voor de campus, als er een nieuw gebouw verrijst, of is gerenoveerd.

Toen in 2006 de ruimtes in het gebouw van de juristen werden opgeleverd, bleek dat het werk op de bedoelde plek niet of nauwelijks tot zijn recht zou komen – schuil als het zou gaan achter werkplekken en lampen. Om die reden heeft het een plaats gekregen is het Goossensgebouw, in de centrale hal. Er staan bankjes opgesteld tegenover het werk, die uitnodigen om wat langer en aandachtig te kijken naar wat de natuur ons te vertellen heeft – al is het in gedigitaliseerde vorm.

Na installatie bleek het werk een ongedachte meerwaarde te hebben. De dames van de receptie, die toen nog in het Koopmansgebouw was gevestigd, bleken het pad tussen de twee gebouwen s ’avonds donker en wat griezelig te vinden. Het werk van Moonen, dat permanent vertoond wordt, bleek een vorm van verlichting te brengen die het pad een stuk veiliger maakte.

Nieuwsgierig naar de andere kunstwerken op de campus? Ga op onderzoek via de digitale plattegrond van Campuskunst.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.