Sigrid Calon

Weaving Character (2020, textiel)
CUBE

Sigrid Calon - Weaving Character (2020, Textiel)

In 2018 werd CUBE in gebruik genomen, een gebouw dat volledig is ingericht ten behoeve van het onderwijs. Vrijwel gelijktijdig werd het onderwijsprofiel van de universiteit gepresenteerd, waarin aandacht voor kennis, kunde en karakter. Voor de kunstcommissie van de universiteit zijn beide gebeurtenissen aanleiding voor een kunsttoepassing in het gebouw, met als motto weaving character, een passage uit de visie die ten grondslag ligt aan het onderwijsprofiel. In die visie wordt een relatie gelegd met het gedachtengoed van Marinus Cobbenhagen, die de universiteit zag als een ‘verweven’ gemeenschap van docenten, studenten en afgestudeerden en die een brede vorming voorstond, in wetenschappelijke, maatschappelijke en katholieke zin.

De kunsttoepassing is van de hand van Sigrid Calon en beoogt om concepten als karaktervorming, identiteit en verwevenheid op een eigentijdse manier aan de orde te stellen, en ze te verbinden met het gedachtengoed dat ten grondslag ligt aan de bijzondere instelling die de Tilburgse universiteit is. Kunstenaar Sigrid Calon heeft abstracte patronen gebruikt, die zijn afgeleid van het logo van de universiteit. De vierkantjes van dat logo representeren de diverse entiteiten van de universiteit, die tezamen een geheel vormen. Daarmee zijn talloze varianten te maken, wat uitdrukking geeft aan de idee dat karakters weliswaar gevormd kunnen worden, maar van nature variëren. Calon stelt ook het begrip identiteit aan de orde, door de geweven patronen en vlakken in vlagvorm te presenteren. Vlaggen immers zijn abstracties van naties, organisaties, (studenten)verenigingen et cetera, steeds refererend aan wat verbindt.

Het Tilburgse Onderwijsprofiel is een verbijzondering van het eerder bepaalde motto van de universiteit: understanding society. Als breed concept het dit profiel zijn wortels in twee bewegingen. Het is een eigentijdse vorm van het klassieke Bildung, met als geestelijk vader de Duitse onderwijshervormer Wilhem von Humboldt die in het begin van de 19e eeuw bij zijn plannen voor de Freie Universität Berlin uitging van ‘algemene menselijke, brede vorming’. Onderwijs en onderzoek zijn daar met elkaar verbonden, de grenzen van vakmatige disciplines overstijgend. Studenten zouden zich in vrijheid moeten kunnen vormen tot ‘volledige’ mensen die zich ook verdiept hebben in cultuur, filosofie en religie. In de 21e eeuw heet dat net wat anders: intellectuele zelfstandigheid, zelfreflectie, maatschappelijke en wetenschappelijke verantwoordelijkheid, kritische zin, moraliteit en ondernemendheid. Het zijn belangrijke waardes die dienstbaar zijn in een snel veranderende maatschappij die zoekt naar ankerpunten, naar verbinding.

De onderwijsvisie herneemt met het begrip weaving character op een eigentijdse manier de opvattingen van Cobbenhagen en Von Humboldt. De visie refereert echter ook op een andere manier aan verwevenheid, en wel die tussen universiteit en stad: "We have opted for the expression ‘weaving one’s character’ in reference to the textile industry, which plays such a prominent role in the emergence and transformation of Tilburg as a city – also nowadays. In the process of weaving, warp and weft combine to create cloth, tapestries, or clothes, yielding a unique fabric ultimately meant to serve a purpose, but also having an esthetic value of its own. It is a metaphor that we feel fits the education and training of Tilburg students in the course of Tilburg University’s pedagogical history and tradition.” 

De tapijten zijn geweven door het Textiel Lab, verbonden aan het Nederlands Textiel Museum in Tilburg. Er is steeds gebruik gemaakt van drie kleuren, vanwege de drie beginselen in de onderwijsvisie en er is gewerkt met gerecyclede materialen.

Nieuwsgierig naar de andere kunstwerken op de campus? Ga op onderzoek via de digitale plattegrond van Campuskunst.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.