Wim van Hoorn

Buste prof. dr. Martinus Cobbenhagen (1956, brons)

Wim van Hoorn - Buste prof. dr. Martinus Cobbenhagen (1956, brons)

De buste van Martinus Cobbenhagen werd in 1956 gemaakt, twee jaar na zijn dood. Het is een klassiek, realistisch beeld, gemaakt door de Limburger Van Hoorn (1908-1979). Deze studeerde beeldhouwen aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam (1935-1938) en was lid van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. Na de Tweede Wereldoorlog maakte hij enkele oorlogsmonumenten, maar vooral religieuze kunst voor de Rooms-Katholieke Kerk, waaronder heiligenbeelden en wandreliëfs.

Martinus Cobbenhagen was hoogleraar economie, priester en enkele malen rector magnificus. Hij wordt beschouwd als de founding father van Tilburg University, vooral omdat hij in 1926 het onderwijsprogramma schreef. Daarin stond de relatie tussen economie en ethiek centraal. Bovendien hechtte Cobbenhagen aan een brede opvatting van het begrip economie, waarbij hij kennis van het recht en de sociale wetenschappen onontbeerlijk achtte.

Cobbenhagen zag de universiteit als een gemeenschap van docenten, studenten en afgestudeerden en speelde om die reden een grote rol in diverse netwerken. In 1954 stierf hij plotseling, op 61-jarige leeftijd.

Nieuwsgierig naar de andere kunstwerken op de campus? Ga op onderzoek via de digitale plattegrond van Campuskunst.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.