Vitrines foyer Cobbenhagen building

Vitrines Tilburg University

Universiteitsvitrines op verschillende plekken campus

In het Cobbenhagengebouw zijn in de kleine foyer enkele vitrines te vinden waar aan de hand van objecten, foto's, documenten en boeken aandacht wordt geschonken aan de geschiedenis en ontwikkeling van Tilburg University. Via QR-codes worden de verhalen achter de objecten ontsloten.

Op de campus zijn meerdere vitrines te vinden, die de geschiedenis van bijvoorbeeld Psychologie (Simongebouw) of het rekencentrum (Goossensgebouw) vertellen. In CUBE wordt een vitrine gewijd aan onderwijs en studentenleven.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.