European Values Study

Hebben Europeanen gedeelde waarden? Zijn die waarden aan verandering onderhevig? En zo ja: in welke richting? In de derde editie van de ‘Atlas of European Values’ wordt getracht op deze vragen antwoord te geven. De Atlas verschijnt eens in de negen jaar en geeft een indrukwekkend overzicht van de ontwikkeling van waarden van Europeanen door de jaren heen op het gebied van nationale en Europese identiteit, welvaart, migratie, duurzaamheid, solidariteit en democratie.

Atlas of European Values

Onderzoek naar de gedeelde waarden van Europeanen (afbeelding boven)

In de Atlas of European Values: Change and Continuity in Turbulent Times worden overeenkomsten en verschillen op het gebied van een breed scala aan waarden tussen inwoners van 35 Europese landen overzichtelijk in kaart gebracht. De data die eraan ten grondslag ligt komt uit de European Values Study. Al meer dan 40 jaar wordt in verschillende landen data verzameld van de ontwikkeling van waarden binnen en tussen landen, van inwoners van alle leeftijden en achtergronden. De Atlas biedt inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen landen op een breed scala van onderwerpen binnen de hierboven genoemde thema’s. De laatste editie van de Atlas verscheen in mei 2022 en werd in Brussel door sociologen van Tilburg University gepresenteerd.

De data die ten grondslag liggen aan de Atlas worden sinds 1981 verzameld in de European Values Study (EVS). Inmiddels doen meer dan 35 landen mee aan de studie, van IJsland tot Azerbeidzjan en van Portugal tot Noorwegen. Tilburg University coördineert deze studie vanuit het departement sociologie aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De EVS data vormen de basis van interactieve tools en lesmateriaal voor middelbare scholen in het kader van het Erasmus+ project European Values in Education (EVALUE).

De opvattingen van mensen binnen landen blijken vrij stabiel, maar de verschillen tussen de landen zijn groot. Zo is het percentage mensen dat de stelling onderschrijft dat democratieën niet goed zijn in het handhaven van orde in West-Europa tussen 13-22 procent, tegenover 42-60 procent in de meeste van de voormalige Oostbloklanden.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.