Beeldstatistiek

Wendingen was een architectuur- en kunsttijdschrift dat verscheen van 1918 tot 1933, met als doel de esthetische kwaliteit van de architectuur te verhogen, maar ook als inspiratiebron voor kunstenaars en architecten. Het tijdschrift maakte furore met de doordachte vormgeving, in een opvallend, vierkant formaat. Er werd ook aandacht besteed aan toegepaste kunst, zoals in editie 9 uit 1930, die gewijd was aan de beeldstatistiek, c.q. sociologische grafiek. Het ontwerp is van Peter Alma, die eerder werkte voor het Instituut voor Beeldstatistiek in Wenen en betrokken was bij Isostat, het Russisch instituut voor beeldstatistiek in Moskou en Charkov.

Tijdschrift wendingen over beeldstatistiek

Het tijdschrift is de universiteit geschonken door een van de vrienden van Cobbenhagen, met een verwijzing naar het belang van statistiek in de Tilburgse opleiding. Het vak – niet bij iedereen even geliefd - werd van meet af gedoceerd, door dr. Jan de Quay (van 1959-1963 minister-president van het land) die was aangesteld als lector (tegenwoordig zou dat assistant professor worden genoemd) ‘Psychotechniek van het bedrijf. De Statistiek’. De voorzijde van Wendingen refereert aan de periode van industrialisatie en mechanisering, waarbij vraagstukken rezen over de geschiktheid van mensen voor nieuwe beroepen. 

Het tijdschrift  Wendingen over beeldstatistiek en sociologische grafiek  (afbeelding links)

De eerste lector die Statistiek als zelfstandig vakgebied behandelde was Jan Dalmulder (1910-1992), die gepromoveerd was op het proefschrift 'On Econometrics, some Suggestions concerning the method of Econometrics and its application to studies regarding the Influence of Rationalisation on Employment in the USA'. Dalmulder werd in 1940 aangesteld als lector en werd in 1963 hoogleraar. Hij is (met de hoogleraren Piet Verheyen, Max Euwe en Koos Kriens) oprichter van de studierichting econometrie in Tilburg en heeft grote verdiensten als stimulator van het wiskundig-economisch onderzoek. 'Meten is weten' was de titel van de bundel opstellen ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum. Hij was rector magnificus in het academisch jaar 1956-1957.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.