Bijzondere bestuurders

De universiteit beschikt in het Cobbenhagengebouw over een portrettenzaal, waarin de getekende portretten van alle rectores magnifici te vinden zijn, evenals fotobewerkingen van alle vrouwelijke eredoctores.

Bovendien bevinden zich in de collectie vier portretten van bestuurders met een bijzondere verdienste voor de instelling:

Prof. Dr. Martinus Cobbenhagen (1893- 1954), hoogleraar Economie en schrijver van de blauwdruk van het eerste onderwijsprogramma. Portret door Jean Adams, 1955.

Prof. Dr. Thomas Goossens (1882-1970), historicus, eerste rector magnificus en tevens verantwoordelijk voor de financiële zaken in de eerste decennia. Portret door Jan van Delft, 1929.

Prof. Dr. Piet Verheyen (1931-2021), hoogleraar Economie en meermaals bestuurder, waaronder voorzitter van het College van Bestuur. Portret door Paul van Dongen, 2001.

Mr. Yvonne van Rooy (1951), oud-staatsecretaris en de eerste vrouwelijke voorzitter in Nederland van een universitair College van Bestuur. Portret door Fred Schley, 2003.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.