Bijzondere collecties

De universiteitsbibliotheek (UB) beschikt over een aantal bijzondere collecties, waaronder fraaie en interessante handschriften, incunabelen en oude drukken. Aan oude drukken (van vóór 1801) bezit de UB circa 32.000 titels, waaronder een Blaeu-atlas en enkele werken van Desiderius Erasmus.

Een groot deel van de bijzondere collecties is met de voormalige Theologische Faculteit Tilburg (1967-2005) meegekomen naar de universiteit. Zo is de collectie van de paters kapucijnen inclusief hun verzameling handschriften, incunabelen en preciosa in de UB terechtgekomen, evenals de collectie van het voormalige Grootseminarie in Haaren die bovendien een collectie publicaties op gebieden als sociologie, geschiedenis en antropologie bevat.

Tot de bijzondere collecties behoort ook een belangrijke selectie uit de voormalige bibliotheek van het Augustijns Instituut te Eindhoven, met vertalingen van het werk van filosoof en kerkvader Augustinus, commentaren, biografieën et cetera. Bijzonder zijn ook meer recente collecties, zoals de Charles Dickens-verzameling van schrijver Godfried Bomans, de bibliotheekcollectie van de voormalige Katholieke Filmactie en een collectie kinderboeken uit de 18e, 19e en 20e eeuw van het echtpaar Buijnsters-Smets.

 

Prentenboek van de kinderbiecht

Uit de Bijzondere Collecties in de Universiteitsbibliotheek (afbeelding boven)

In de UB wordt ook de Brabant Collectie beheerd, een unieke verzameling boeken, tijdschriften, handschriften, prenten, kaarten, kranten en foto's over heden en verleden van Brabant.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.