Binnenstad en Spoorzone

Van 1927 tot de zomer van 1962 was de universiteit gevestigd in de binnenstad, aan de huidige Tivolistraat, op de plaats waar zich nu de binnentuin van verzekeraar Interpolis bevindt. De instelling woonde in bij de Katholieke Leergangen, gesticht door de Amsterdamse leraar-publicist Hendrik Moller.

In het gebouw van de Leergangen werden de colleges verzorgd, in de villa ernaast zetelde rector magnificus Goossens en vond het beraad van hoogleraren plaats. In het koetshuis van de villa bevond zich aanvankelijk de bibliotheek.

Buildings Tivoli Street

De universiteit ontving vanwege haar bijzondere, katholieke status geen bekostiging van het rijk, maar werd betaald met donaties (van onder meer de stad Tilburg, de provincie en de Kamers van Koophandel), de opbrengsten van collectes in de katholieke kerken van Zuid-Nederland en collegegelden. Bij de start telde de instelling, die toen nog Roomsch Katholieke Hoogeschool heette, 28 studenten, vijf hoogleraren en een kleine staf (in 2022 studeerden er ruim 22.000 studenten en waren er ruim 3000 arbeidsplaatsen op Tilburg University). 

Gebed voor universiteit en hogeschool
Gebed voor universiteit en hogeschool

Fondswerving voor de  hogeschool (afbeeldingen boven)

Van 1927 tot de zomer van 1962 was de universiteit gevestigd in de binnenstad, aan de huidige Tivolistraat, op de plaats waar zich nu de binnentuin van verzekeraar Interpolis bevindt. De instelling woonde in bij de Katholieke Leergangen, gesticht door de Amsterdamse leraar-publicist Hendrik Moller.
In het gebouw van de Leergangen werden de colleges verzorgd, in de villa ernaast zetelde rector magnificus Goossens en vond het beraad van hoogleraren plaats. In het koetshuis van de villa bevond zich aanvankelijk de bibliotheek. De universiteit ontving vanwege haar bijzondere, katholieke status geen bekostiging van het rijk, maar werd betaald met donaties (van onder meer de stad Tilburg, de provincie en de Kamers van Koophandel), de opbrengsten van collectes in de katholieke kerken van Zuid-Nederland en collegegelden. Bij de start telde de instelling, die toen nog Roomsch Katholieke Hoogeschool heette, 28 studenten, vijf hoogleraren en een kleine staf (in 2022 studeerden er ruim 22.000 studenten en waren er ruim 3000 arbeidsplaatsen op Tilburg University).

Opening tweede studiejaar
Eerste doctorandi

Opening van het tweede studiejaar in 1928 (afbeelding linksboven) en  de eerste doctorandi in 1933 (afbeelding rechtsboven)

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.