Tilburg University, ook in de binnenstad, ’s-Hertogenbosch en Utrecht

Het verzorgen van onderwijs en de beoefening van de wetenschap vindt bij een universiteit plaats binnen faculteiten. Bij zijn oprichting in 1927 was de Roomsch Katholieke Handelshogeschool feitelijk één faculteit op het gebied van de economische wetenschappen.

In de geest van de founding fathers van de hogeschool vond het onderwijs en onderzoek van de economie in Tilburg plaats vanuit een breed perspectief, met aandacht voor ethische, filosofische, sociologische, gedragsmatige en juridische aspecten. Pas in 1963 leidde deze manier van wetenschapsbeoefening tot de komst van gespecialiseerde faculteiten: de juridische en sociale faculteit. Later volgden nog een faculteit Wijsbegeerte, een faculteit Theologie, een subfaculteit Psychologie, een letterenfaculteit en een faculteit Geesteswetenschappen. Deze faculteiten waren allemaal in Tilburg gevestigd, een situatie die in de 21e eeuw veranderde.

De huidige Tilburg School of Catholic Theology (sinds 2007) is gevestigd in Utrecht en heette voorheen Faculteit Katholieke Theologie, die een samensmelting was van (delen van) de katholieke theologische faculteiten van Tilburg en Utrecht. Een tweede vestiging buiten Tilburg bevindt zich in ’s-Hertogenbosch: de 2016 geopende Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Het betreft een gezamenlijk initiatief van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven, de gemeente ’s Hertogenbosch en de Provincie Noord-Brabant. Gevestigd in het voormalige klooster Mariënburg in ’s Hertogenbosch, worden diverse onderwijsprogramma’s aangeboden. Ook zijn er startups op het gebied van data science gehuisvest. In de binnenstad van Tilburg betrekt Mind Labs in 2023 een nieuw gebouw, waarin de School of Humanities and Digital Science samenwerkt met de Fontys Hogeschool voor Journalistiek, het ROC Tilburg en het bedrijfsleven op het gebied van interactieve technologieën en menselijk gedrag. Mind Labs richt zich vooral op ontwikkelingen waarvoor we Engelse termen gebruiken: robotics, avatars, serious gaming, virtual reality en natural language technologies.

De universiteit draagt inhoudelijk bij met onderzoek van het departement Cognitive Science & Artificial Intelligence. Ook de gemeente Tilburg, de provincie Noord-Brabant en het bedrijfsleven dragen bij, met als oogmerk een “smeltkroes van onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid”.

Op de Tilburgse campus is ook de TIAS School for Business and Society gevestigd. TIAS werd in 1986 opgericht als een werkgelegenheidsproject voor academici en ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een vooraanstaande businesschool, met tevens een vestiging in Utrecht.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.