De eerste decennia, in de binnenstad

De universiteit wordt in 1927 formeel opgericht als Roomsch Katholieke Handelshoogeschool. De start is bescheiden, met vijf hoogleraren (Cobbenhagen, Gimbrère, Kaag, Goossens en Weve), acht lectoren en 28 studenten.

De instelling is gevestigd aan de Bosscheweg, de huidige Tivolistraat – op de plaats waar zich nu de tuin van Interpolis bevindt. De opleiding heeft een ruime oriëntatie: economie staat centraal, maar van meet af krijgen studenten ook onderwijs in het recht, geschiedenis, psychologie en sociale wetenschappen. Statistiek en data hebben een belangrijke plaats in het curriculum. In 1936 wordt de naam gewijzigd in Katholieke Economische Hoogeschool, vooral om het academische karakter te benadrukken. Studenten zijn tot WO II vrijwel zonder uitzondering lid van een studentenvereniging, tot 1961 was TSC St. Olof de enige.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.