Eredoctoraat

Een eredoctoraat wordt doorgaans verleend bij een lustrum (om de vijf jaar) of een andere bijzondere aangelegenheid. Het levert de gelauwerde een fraaie bul op, gesteld in het Latijn, en de titel doctor honoris causa.

Sinds 1947 heeft de Tilburgse universiteit 59 eredoctoraten verleend, onder meer aan oud VN-secretaris Kofi Annan, Al Gore (“I used to be the next president of the United States”), president Ellen Johnson Sirleaf van Liberia, oud-premier Ruud Lubbers, alumnus Herman Wijffels en de Franse premier Robert Schuman, geestelijk vader van de EU. Een eredoctoraat is een erkenning van uitzonderlijke wetenschappelijke of maatschappelijke verdiensten.

Het allereerste eredoctoraat verleende de toenmalige hogeschool in 1947 aan de sociaal bewogen priester en aalmoezenier Monseigneur Henri Poels. De laatste drie eredoctoraten werden verleend aan Mary Barth, Christine Moorman en James Gross. Dat in 2022, bij gelegenheid van het negentiende lustrum van de universiteit.

Honory doctorates 2002

In 2002 ontvingen drie personen een eredoctoraat: Kofi Annan, destijds voorman van de Verenigde Naties, de socioloog Hans-Dieter Klingemann en de econoom Ariel Rubinstein. Op de foto, van links naar rechts (aangemerkt met hun toenmalige functie): burgemeester Johan Stekelenburg, prins Willem-Alexander, erepromotor Wil Arts, Klingemann, erepromotor Guido Berns, Annan, rector magnificus Frank van der Duyn Schouten, koningin Beatrix, erepromotor Eric van Damme, Rubinstein en collegevoorzitter Yvonne van Rooy.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.