Expansie en vernieuwing

Binnen drie decennia vervijfvoudigt het aantal studenten: 838 in 1960 naar 4.290 in 1977.

Op de campus verschijnt steeds meer tijdelijke bebouwing, de provisoria. In 1964 wordt het rekencentrum geopend, waar directeur en wereldkampioen schaken Max Euwe de basis legt voor informatica. Tilburgse wetenschappers hebben zitting in diverse landelijke adviesraden, zoals de SER.

In 1971 gaat de subfaculteit Psychologie van start, wordt met Madzy Rood-De Boer de eerste vrouwelijke hoogleraar benoemd (aan de rechtenfaculteit) en wordt de universiteitsraad opgericht. Vanaf dat moment wordt de instelling niet meer bestuurd door hoogleraren, maar door een College van Bestuur dat verantwoording aflegt aan de raad (die in de jaren ’90 een deel van zijn bevoegdheden verloor).

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.