Groei en ontwikkeling van de faculteiten

Tilburg University begon in 1927 als een handelshogeschool en bestond feitelijk maar uit een faculteit, een economische. In de geest van de founding fathers vond het onderwijs en onderzoek van de economie in Tilburg plaats vanuit een breed perspectief met aandacht voor ethische, filosofische, sociologische, gedragsmatige en juridische aspecten. Pas in 1963 leidde deze manier van wetenschapsbeoefening tot de komst van gespecialiseerde faculteiten: de juridische en sociale faculteit. Later volgden nog een subfaculteit Psychologie (1971), een interfaculteit Wijsbegeerte en, in 1981, een letterenfaculteit. Uit de laatste twee ontstond de faculteit Geesteswetenschappen.

Protest Den Haag wandeling

Demonstratie tegen de dreigende sluiting van Letteren en Psychologie (afbeelding boven)

In de loop der jaren zijn de namen van de faculteiten (en de gehanteerde afkortingen) veranderd, veelal als gevolg van strategische of marketingoverwegingen. Sinds 2012 zijn alle faculteitsnamen Engelstalig. De Faculteit Economische Wetenschappen (FEW) werd in de loop der jaren Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) en heet nu Tilburg School for Economics and Management (TiSEM). De Faculteit der Rechtswetenschappen (FRW) heet nu Tilburg Law School (TLS). De sociale faculteit heette aanvankelijk subfaculteit Sociaal-Culturele Wetenschappen (SCW) en werd in 1971 aangevuld met een subfaculteit Psychologie. Vanaf 1987 gingen de twee op in de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW), tegenwoordig de Tilburg School for Social and Behavioral Studies (TSB). De huidige Tilburg School for Humanities and Digital Sciences (sinds 2007) heette voorheen Faculteit Geesteswetenschappen. Die faculteit was het resultaat van een samensmelting van de interfaculteit Wijsbegeerte (FWW), Faculteit Communicatie en Cultuur (FCC) en Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (FTR). FCC was in 2005 het resultaat van een naamsverandering en reorganisatie van de letterfaculteit. De huidige Tilburg School of Catholic Theology (sinds 2007, gevestigd in Utrecht) heette voorheen Faculteit Katholieke Theologie, en is een samensmelting van (delen van) de theologische faculteiten van Tilburg en Utrecht.

Leesen tussen hamer en aambeeld kleiner

De geschiedenis van de Theologische Faculteit Tilburg (afbeelding boven)

Op de Tilburgse campus is ook de TIAS School for Business and Society gevestigd. TIAS werd in 1986 opgericht en ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een vooraanstaande businesschool. In academische zin is TIAS een faculteit van de Tilburgse universiteit, formeel is TIAS een bv die voor zijn voortbestaan afhankelijk is van de markt.

In 2016 kwam het tot een uitbreiding van de universitaire organisatie, in de vorm van de Jheronimus Academy of Data Sciences in Den Bosch, het University College Tilburg (als opvolger van Liberal Arts and Sciences) en de Tilburg School of Governance. Deze nieuwere schools zijn geen van allen faculteiten in de formele zin, maar drukken wel het streven van de universiteit uit om zich te profileren met multidisciplinair onderwijs en onderzoek rondom maatschappelijk relevante thema’s.

Jads opening Maxima

De opening van Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in 's-Hertogenbosch door prinses Máxima (afbeelding boven)

Drie faculteiten hebben de eigen geschiedenis tot onderwerp van studie gemaakt: de voormalige Theologische Faculteit Tilburg, TLS en TSB (bij gelegenheid van het 50-jarige bestaan van Psychologie).

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.