Kinderuniversiteit

In 2005 vond de eerste aflevering plaats van de kinderuniversiteit. Die werd georganiseerd door de toenmalige afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen om kinderen op jonge leeftijd (9-14) vertrouwd te maken met wetenschap en de universiteit. In de eerste collegereeksen werden onderwerpen behandeld als spijt, rechtvaardigheid en reclame. De belangstelling was vanaf het eerste begin enorm. Waar in de zes colleges plaats was voor 960 kinderen, meldden zich er ruim 2.400. Ook landelijke media – waaronder vijf tv-ploegen - toonden grote interesse, aangezien het fenomeen kinderuniversiteit tot dan toe alleen in Duitsland bekend was.

De kinderuniversiteit was de vervanger van de jaarlijkse wetenschapsdag, een landelijke activiteit die in Tilburg nooit de belangstelling wist te wekken die hij verdiende. De kinderuniversiteit bereikte via de kinderen ook de ouders, die aanvankelijk in het Dantegebouw de colleges in een belendende zaal via een scherm konden volgen. Anno 2017 vinden de colleges – die steeds een uur duren - in de aula plaats, en kunnen de ouders achterin plaatsnemen. De prominente plekken zijn voor de kinderen. De toegang tot de colleges –doorgaans op woensdagmiddag - is gratis.

In 2007 werd de kinderuniversiteit georganiseerd in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven. Onderwerpen als robotica, gaming en riolering werden vanuit zowel een technisch- als een historisch of gedragsperspectief behandeld. De colleges werden op beide universiteiten tegelijkertijd verzorgd, waarbij steeds twee hoogleraren via een online verbinding in wisselwerking de onderwerpen behandelden. Vooral wegens de hoge kosten kwam er na een aantal afleveringen een einde aan het initiatief. De onderwerpen zijn heel divers: het brein, robots, superdiversiteit en ook de rol die wiskunde kan spelen bij het oplossen van hongersnood.

De Kinderuniversiteit van Tilburg bracht tussen 2007 en 2014 vijf informatieve kinderboeken uit. Drie in samenwerking met uitgeverij Inmerc, twee in samenwerking met Zwijsen. Het vierde kinderboek ‘Ik! Wie is dat?’ dat kinderen aanspoort na te denken over “wat jou nu juist jou maakt” won in 2011 de Zilveren Griffel voor het beste informatieve kinderboek.

Het boek van de kinderuniversiteit in 2011

Het boek van de kinderuniversiteit uit 2011 (afbeelding boven)

Ter ere van Koningsdag 2016 waarbij het koninklijk paar Tilburg bezocht, heeft de universiteit een speciale editie van de kinderuniversiteit georganiseerd waar de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane aan hebben deelgenomen. De foto’s van de prinsessen haalden ook de internationale pers en zetten voor even de kinderuniversiteit wereldwijd op de kaart.

Na al die jaren is de kinderuniversiteit nog altijd ‘uitverkocht’, en nog altijd wordt elke college ingeleid met bijvoorbeeld een kennisquiz of theater en afgesloten met een vragenronde waaruit blijkt dat kinderen onverminderd belangstellend en nieuwsgierig zijn.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.