Nieuwe namen, nieuwe richtingen

In 1981 start een experimentele letterenfaculteit, die later zou uitgroeien tot Tilburg School of Humanities and Data Science waarin ook Theologie – lang een zelfstandige opleiding - een plaats vindt.

Al na vijf jaar dreigt Letteren te worden wegbezuinigd, evenals belangrijke onderdelen van Psychologie. De universiteitsgemeenschap protesteert in 1986, massaal en met succes. Het is het jaar waarin de naam van de instelling opnieuw verandert: de Katholieke Hogeschool Tilburg is niet meer, leve de KUB, de Katholieke Universiteit Brabant. Het logo met handelsschip verdwijnt om plaats te maken voor een abstracte rode driehoek.
In 2003 verandert de naam opnieuw, in Universiteit van Tilburg. In 1992 is de opening van de UB – dan zelfbewust library of the future genoemd - de opmaat tot de ontwikkeling van de campus, die een nieuwe hoofdas krijgt, lopend van het Warandebos tot aan Intermezzo.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.