Oorlog en wederopbouw

In mei 1940 breekt de Tweede Wereldoorlog uit. De hogeschool blijft geopend totdat de bezetter in 1943 van elke student een loyaliteitsverklaring eist. Vrijwel niemand tekent die. Docenten en studenten proberen elkaar moreel te steunen en concreet te helpen. Een oorlogsmonument herinnert aan het feit dat 22 Tilburgse studenten het leven verloren, tijdens bombardementen, verzetsactiviteiten, in concentratiekampen en aan de gevolgen van dwangarbeid, ongeval of ziekte.

In 1947 verschijnt het eerste Engelstalige proefschrift en reikt de hogeschool het eerste eredoctoraat uit. Onderzoek, zo werd de overheidsvisie, was een universitaire kerntaak, naast onderwijs en academische vorming (“de geestelijke en zedelijke vorming en het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef der studenten”). In samenhang daarmee groeit het belang van de sociale wetenschappen. Het was die context, zo schreef historicus Johan de Vries in deel II van de universitaire geschiedschrijving, “die het wel en wee van de Tilburgse Hogeschool in de tweede periode van haar bestaan bepaalt”.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.