Penningen

Onder het begrip penningen rekent men in de moderne tijd vooral speciaal ontworpen munten zonder vaste waarde. Vaak worden ze als herinnerings- of kunstobject vervaardigd of om de waardering uit te drukken voor mensen met een bijzondere verdienste.

Zo had de Theologische Faculteit Tilburg, die in 2007 opging in de faculteit Geesteswetenschappen, tot de incorporatie een eigen erepenning die werd uitgereikt aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt voor de instelling. De penning toont aan de voorzijde een ankerkruis met twee vissen, een symbool voor hoop en heil. De vissen representeren de christelijke gemeenschap, die de letters van het Griekse woord voor vis, ‘ichtus’, lazen als Ièsos Christos theou huios sootèr (Jezus Christus Zoon van God, Redder).

Erepenning Theologische Faculteit

Erepenning van de Theologische Faculteit Tilburg (afbeelding boven)

De penning in de vitrine werd uitgereikt aan docent Filosofie Piet Leenhouwers, bij zijn afscheid in 1994. Leenhouwers was een van de voormannen bij de stichting van de faculteit en tevens bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Technische Universiteit te Eindhoven.

 

KUB-penning voor speciale verdiensten

De penning is ontworpen door Jos Reniers, die in 1982 ook de KUB-penning voor de universiteit ontwierp. Deze symboliseert de lerende gemeenschap, met links een hoogleraar, rechts de studenten en onderaan het boek. De KUB-penning werd financieel mogelijk gemaakt door de Vrienden van Cobbenhagen, de vereniging van alumni van de Tilburgse universiteit. Opmerkelijk is dat de naam van de instelling aan de achterzijde van de penning in het Latijn is: Universitas Catholica Tilburgiensis.

KUB-penning voor speciale verdiensten (afbeelding boven)

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.