Publicaties, aktes en documenten

De universiteit zelf is diverse malen onderwerp van studie en reflectie geweest. Zo is er een driedelige geschiedschrijving, die de periode van 1927 tot 2002 beslaat en wordt in de Atlas van Tilburg een hoofdstuk gewijd aan de ontwikkeling van de campus.

In het archief bevinden zich belangrijke bronnen als de stichtingsakte en de blauwdruk die hoogleraar Cobbenhagen schreef voor het eerste onderwijsprogramma.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.