Koen Becking - Voorzitter College van Bestuur Tilburg University

"Je moet groot durven denken en daarna stappen zetten"

Prof. dr. K.M. (Koen) Becking, Voorzitter College van Bestuur

De heer Becking (1969) is sinds 1 oktober 2012 voorzitter van het College van Bestuur

Vanaf 2007 was hij voorzitter van de directie van de KRO. Daarvoor was hij bijzonder hoogleraar publiek leiderschap aan de School of Public Leadership van de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika. Hij gaf in die periode als algemeen directeur vijf jaar leiding aan het ROI (nu: PBLQ). De heer Becking studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht op arbeidsverhoudingen. Bij de NSOB volgde hij de tweejarige Master of Public Administration.

Portefeuilles

Portefeuille voorzitter
Overzicht nevenwerkzaamheden (allen onbezoldigd)

'Je moet groot durven denken en daarna stappen zetten'

'We staan als universiteit midden in een wereld waar ontwikkelingen razendsnel gaan. We gaan naar tweetaligheid toe, op den duur wordt Engels de eerste voertaal op Tilburg University. Wij leiden jongeren op om te werken met technologie die nu nog niet bestaat maar over vijf jaar wel. Voor banen die nu nog niet bestaan, maar over vijf jaar wel. Tilburg University is een topuniversiteit met de potentie en de ambitie om internationaal een vooraanstaande rol te spelen. Met ons talent en met toonaangevend onderzoek.

Door nauwer samen te werken met andere kennisinstellingen, bedrijven en overheden in de regio die net als wij de hoogste eisen aan kwaliteit stellen. We zetten de kaarten op onze parels, daarin gaan we meer investeren. Zo'n keuze houdt ook in dat je afscheid neemt van de dingen die niet heel hoog scoren.

De buitenwereld wordt steeds belangrijker voor de universiteit, ook voor onze geldstromen. Dus moeten wij ons steeds vaker de vraag stellen wat wij voor die samenleving kunnen betekenen. Zonder onze ziel aan het bedrijfsleven te verkopen, want onafhankelijkheid is cruciaal in de wetenschap. Je moet groot durven denken en daarna concrete stappen zetten om je strategische agenda uit te rollen.

Met ons multidisciplinair onderzoek zijn we uniek. De samenleving kampt met problemen rondom vergrijzing, arbeidsmarkt en zorg. Wij hebben het perfecte profiel om voor die thema's innovatieve oplossingen te zoeken. Onze slogan is niet voor niets Understanding Society. De komende jaren gaan we die nog verder verdiepen. Ik vind het prachtig om mee te werken aan de uitvoering van een agenda die is opgesteld in saamhorigheid met alle relevante partijen op Tilburg University.'

Follow Koen Becking