Universiteitsraad

Universiteitsraad Tilburg University

Studenten en medewerkers denken, praten en beslissen mee over het beleid van Tilburg University.

De Universiteitsraad bestaat uit negen medewerkers en negen studenten van de universiteit. Zij worden gekozen via jaarlijkse (studenten) of tweejaarlijkse verkiezingen (medewerkers) onder alle studenten en medewerkers. De raad is een serieuze gesprekspartner van het bestuur en oefent formeel invloed uit op het beleid en de gang van zaken binnen de universiteit.

De raad toetst voorgenomen besluiten van het bestuur, signaleert wat er speelt en leeft in de organisatie en stelt waar nodig signalen aan de kaak. Op deze manier draagt de Universiteitsraad bij aan een gezonde en evenwichtige verdeling van belangen en invloed binnen de universiteit. Zie ook het Reglement van de Universiteitsraad.

De raad en het College van Bestuur vergaderen ca. 6 a 7 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. 

Bekijk de agenda en de stukken van de Universiteitsraad

Contact

Wil je meer weten over het werk van de Universiteitsraad of iets onder de aandacht brengen? Dan kun je altijd contact opnemen met één van de leden, of de secretaris van de Universiteitsraad