About Education

Onderwijs: profiel, innovatie en kwaliteit

Om studenten op te leiden tot verantwoordelijke en ondernemende professionals investeert Tilburg University in het bieden van kwalitatief en innovatief onderwijs volgens de principes van kennis, kunde en karakter.

Tilburgse academia en educatie reeks kennis, kunde, karakter

  • Verkenning van een onderwijsvisie
  • Innovatie in het hoger onderwijs
  • Succes and Failkure in Higher Education
Lees de essays